Odborné články

Horst Jauschnegg: Rozvoj bioenergetiky v Rakousku

V Rakousku je téměř 50% energie používáno jako teplo. Výroba tepla je zároveň nejběžnějším způsobem využívání biomasy...

Branislav Moňok: Nepravdivé mýty o kompostovaní

Kompostovanie biologických odpadov je pravdepodobne najstaršou recyklačnou technológiou, ktorá bola kedy popísaná...

Seamus Hoyne: Biomasa v Irsku

V současnosti připadají z celkové spotřebované energie v Irsku pouze 2% na energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů..

Joachim Jurasik: Siloxany v Bioplynu

Při využívání skládkových plynů a plynů z čistíren odpadních vod v kogeneračních jednotkách vznikají problémy, pokud..
ilustrační foto

Jaroslav Váňa: Kompostárna v Zabrzu

Měl jsem nedávno příležitost navštívit v Polsku kompostárnu v Zabrzu, kterou provozují místní technické služby (Mieskie..
« | 1 | .. | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | .. | 96 | »