Odborné články

Marta Fratričová: Kompostovanie a právne predpisy v SR

Článek obsahuje základní údaje o legislativních požadavcích, které je zapotřebí splnit při malém, středním i velkém..
ilustrační foto

Zdeněk Valečko: Biomasa na rekultivovaných plochách

Biomasa může sehrát velmi pozitivní roli při provádění biologických rekultivací ukončených skládek odpadů, odkališť..

Jaroslav Váňa: Úvodník pro tištěný BIOM

V úvodním článku tištěného BIOMu se předseda CZ Biomu zamýšlí nad zatím nepřijatým zákonem o podpoře elektrického..

Jaroslav Váňa: Dopis ministru zemědělství

Dopis obsahuje vyjádření k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb...

Jaroslav Váňa: Názor odborníka z jiného oboru

Pokládám za svou povinnost reagovat na článek Petra Pyška a Jana Pergla "Opravdu chceme další bolševník" s..
ilustrační foto

CZ Biom: Fytoenergetika na veletrhu PRAGAAGRO

Ačkoli byla největší část výstavní plochy věnována chovu hospodářských zvířat, své místo si zde našlo i několik..
ilustrační foto

Michael Köttner, Minghuan Shan, Václav Sladký: Bioplyn v Německu

Autoři se ve článku zabývají aktuální situací v oblasti výroby a využívání bioplynu v Německu a podrobněji popisují..
« | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | .. | 28 | »