Odborné články

ilustrační foto

Jan Weger: Biomasa jako zdroj energie

V roce 2003 se biomasa podílela 10,6 % na světových primárních zdrojích energie, což je 79,9 % ze všech obnovitelných..
ilustrační foto

František Janíček: Biomasa ako palivo

Získavanie energie z biomasy patrí medzi najstaršie energetické technológie, ktoré ľudstvo používalo ako primárny zdroj..
ilustrační foto

Jaroslav Pejzl: Dřevěné (dřevní) pelety

Odtržení československého národního hospodářství od světových trhů a jeho těsné společensko-politické vazby na Sovětský..

Vlasta Petříková: Obsah chloru v biomase

Biomasa z rostlin bylinného charakteru určená pro vytápění objektů je posuzována nejen z hlediska výhřevnosti a dalších..

Vladimír Verner: Alternativní pelety

Pelety jsou ekologickým ušlechtilým palivem vyráběným z biomasy, vhodným pro automatické spalování ve speciálních..

Vladimír Verner: Interiérový kotel na biomasu

Systém vytápění a ohřevu teplé užitkové vody založený na interiérovém kotli Verner 13/10 obsahuje krom kotle akumulační..

Tomáš Chudoba: Energetika sušení biomasy

Zdá se, že jediným obnovitelným zdrojem energie, který má všechny předpoklady sehrát na území České republiky..
« | 1 | .. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | .. | 21 | »