Archív akcí

Odpady 21

sobota 23. února 2002 09:00 - pondělí 25. února 2002 17:00(Moravskoslezský kraj)
2. ročník; odpadové hospodářství středoevropských zemí
v období přípravy jejich vstupu do EU.

Místo konání: Ostrava;
Pořádá: FITE, a.s., http://www.fite.cz
Ing. Miroslav Krůpa, , tel.: 069/663 54 04, fax: 069/663 26 14

Informační den o dotačním titulu na pěstování energetických rostlin

čtvrtek 21. února 2002 10:00 - 14:00(Praha)
Informace budou zaměřeny především na předání zkušeností s pěstováním energetického (krmného) šťovíku a na zajištění jeho osiva.

Místo konání: Sempra Praha a.s., U Topíren 2, Praha 7; zasedací místnosti č.403, IV.patro
Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/index.html
Ing. Vlasta Petříková, CSc., , tel.: 02 20511753, fax: 02 20511753

Praktická proveditelnost zákona o odpadech a souvisejících předpisů

úterý 12. února 2002 09:30 - 16:00(Praha)
Seminář je na téma: praktická proveditelnost (aplikovatelnost) zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a souvisejících předpisů z hlediska: povinnosti původců a osob podnikajících v nakládání s odpady odpady využívat a postavení původců a obce ve vztahu k povinnostem, právům a zpoplatnění v systému nakládání s odpady.

Místo konání: Praha 10, Malešice; zasedací místnost Spalovny KO a.s. Pražské služby, Průmyslová 615/32
Pořádá: STEO, http://www.skladka.cz/seznamy.php3?typ=sdruzen&id=608&user=0
Jan Šmarda,

Investice z EU pro ČR

pátek 8. února 2002 08:30 (Praha)
Na základě propagačních materiálů (video, letáky, webové stránky: www.czbiom.web3.cz) se uskuteční v Praze, dne 8.února 2002 tzv. Business trip, kam přijedou investoři ze zemí EU, za účelem nalezení spolurealizátorů investic v ČR. Celá akce je založena na "prodeji" kreditů oxidu uhličitého v zájmu redukce skleníkových plynů, jak bylo stanoveno v Kyótském protokole.

Místo konání: Praha 6; hotel Zlatá Praha, Na Zavadilce 8
Pořádá: CZ BIOM, http://czbiom.ecn.cz
Vlasta Petříková, , tel.: 02 20511753

International Slovak Biomass Forum

pondělí 4. února 2002 - úterý 5. února 2002 (Zahraničí)
Prednášajúcimi budú domáci a zahraniční odborníci zaoberajúci sa využívaním biomasy z rôznych oblastí, ako výrobcovia technológií, energetické spoločnosti, projektoví manažéri, konzultantské firmy, investičné organizácie, súkromní vlastníci, zástupcovia príslušných slovenských ministerstiev ako aj miestne samosprávy a bytové družstvá ako koneční spotrebitelia.

Místo konání: Bratislava;
Pořádá: Energetické centrum Bratislava, http://www.ecbratislava.sk

INFOTHERMA 2002

úterý 22. ledna 2002 - čtvrtek 24. ledna 2002 (Moravskoslezský kraj)
IX. ročník mezinárodní výstavy o vytápění a úsporách energie.

Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí; Sportovně - společenský areál u motelu Panorama
Pořádá: AGENTURA INFORPRES, http://www.infotherma.cz
Jiří Fugura, , tel.: 0658 622524, 35673, 31075, fax: 0658 31279, 622524

10. Jahrestagung Biogas in der Landwirtschaft

středa 12. prosince 2001 09:00 - pátek 14. prosince 2001 18:00(Zahraničí)
10. výroční konference o využívání bioplynu v zemědělství.

Místo konání: ; Neubausaal in Schwaebisch Hall Lehrfahrt
Pořádá: Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum IBBK, http://www.biogas-zentrum.de
, tel.: 07954 926203, fax: 07954 92620

Kompostovací seminár

čtvrtek 6. prosince 2001 09:00 - pátek 7. prosince 2001 14:00(Slovensko)
Cieľom seminára je poskytnúť podrobné, praktické informácie o spôsoboch a systémoch kompostovania a zriaďovania si kompostární. Pomôcť mestám a obciam v SR výrazne zvýšiť mieru kompostovania organických zložiek TKO.

Místo konání: Modra; hotel MODRA (tel.: 033 6472266) centrum mesta, Štúrova 111
Pořádá: Spoločnosť priateľov Zeme, http://www.changenet.sk/spz
Branislav Moňok, , tel.: 095 6771677 , fax: 095 6771677

Konopí a jeho využití - Spojení zájmů průmyslu a zemědělců

středa 5. prosince 2001 09:30 - 17:00(Praha)
Cílem pracovního semináře Konopí a jeho využití je přiblížit možnosti využití konopí zemědělcům, zpracovatelům a výrobcům.

Místo konání: Praha 2; Přednáškový sál v budově Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7
Pořádá: o.s. Konopa, http://www.konopa.cz
Kate Ducke, , tel.: 02 22522676, fax: 02 22510767

Materiálové a energetické využití odpadů

úterý 4. prosince 2001 09:00 - 17:00(Praha)
Cílem konference je seznámení odborné veřejnosti s výsledky vědy a výzkumu v této oblasti a zároveň seznámení s novou legislativou odpadů.

Místo konání: Praha 6 - Ruzyně; aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Drnovská 507
Pořádá: CZ BIOM, http://czbiom.ecn.cz
Jaroslav Váňa, , tel.: 02 33022354, fax: 02 33310636

Biomasa – obnovitelný zdroj energie

čtvrtek 22. listopadu 2001 08:30 - 16:30(Ústecký kraj)
Cílem semináře je seznámit veřejnost s možnostmi využívání biomasy pro energii - moderní ekologické vytápění objektů včetně rodinných domů, uplatnění tekutých biopaliv, cílená produkce energetické biomasy. Na semináři vystoupí přední odborníci, kteří se již řadu let zabývají využíváním biomasy pro energii. Hosté z Německa seznámí účastníky s využíváním a zpracováním energetické biomasy v Sasku a se situací v zemědělství.

Místo konání: Děčín – Libverda; budova Střední zahradnické a zemědělské školy, Českolipská 123
Pořádá: CZ BIOM, http://czbiom.ecn.cz
Vlasta Petříková, , tel.: 02 20511753, fax: 02 20511753

Aqua-therm

úterý 20. listopadu 2001 10:00 - sobota 24. listopadu 2001 16:00(Praha)
Tradiční evropský veletrh Aqua-therm Praha, který se věnuje vytápění, ventilaci, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické technice, se uskuteční ve dnech 20. - 24. listopadu na pražském Výstavišti v Holešovicích.

Místo konání: Praha; pražské Výstaviště v Holešovicích
Pořádá: Progres Partners Advertising, http://www.ppa.cz
Olga Pešková, , tel.: 02 24234274

Koncepce odpadového hospodářství Zlínského kraje

pondělí 4. června 2001 09:30 - úterý 4. června 2002 13:30(Zlínský kraj)

Místo konání: aula University Tomáše Bati ve Zlíně; Academia centrum, Mostní ulice 5139
Pořádá: Dekont Umwelttechnik s.r.o., http://www.dekont.cz
Alexandra Císařová, , tel.: 067 7210218, fax: 067 7210223

Financování energeticky úsporných projektů 2004

sobota 31. března 2001 - neděle 31. března 2002 (Praha, 4990,- )
Hlavní témata:
- Úvod do problematiky energeticky úsporných projektů
- Energetický audit (dotace, povinnost, závaznost)
- Státní program na podporu úspor energií
- Operační program průmysl a podnikání
- Komerční a fondové (dotační) financování energeticky úsporných projektů
- EU Fondy - Phare, kohezní, strukturální
- Úspory energií a uplatnění metody EPC
- Případové studie

Místo konání: Hotel Novotel Praha; Kateřinská 38, Praha 2
Pořádá: B.I.D. services s. r. o., http://www.bids.cz
Norbert Tuša, , tel.: +420 222 781 017, fax: +420 222 780 147

« | 1 | .. | 99 | 100 | 101 | 102