Archív akcí

Obnovitelné zdroje energie

úterý 23. dubna 2002 09:00 - středa 24. dubna 2002 17:00(Královehradecký kraj)
Konference se koná pod osobní záštitou ministra životního prostředí ČR. Konferenci doprovází výstava ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE 2002. Konference a výstava je určena pro představitele státní správy a samosprávy, především však pro starosty obcí.

Místo konání: Kongresové centrum Aldis; Hradec Králové
Pořádá: PAREXPO, s.r.o., http://www.parexpo.cz
Jana Navrátilová, , tel.: 040 6415831, fax: 040 6415424

Energie-Alternativy

pondělí 22. dubna 2002 10:00 - 15:00(Ústecký kraj)
Sekce Zdravých měst

Místo konání: Litoměřice;
Pořádá: Zdravá města, Litoměřice, http://www.nszm.cz/litomerice
Lenka Malecová, , tel.: 0416/718 103, fax: 0416/718 210

Výroba a spotřeba energie z hlediska odpovědnosti za stvoření

úterý 9. dubna 2002 17:30 - 19:00(Praha)
Úvodní slovo, informující o únorové panelové diskusi "Budoucnost energetiky", přednese ředitel sekce RNDr. Jiří Nečas

Místo konání: přízemí kláštera Emauzy; Praha 2, Vyšehradská 49
Pořádá: Ekologická sekce České křesťanské akademie, http://www.omadeg.cz/cka
Jiří Nečas, , tel.: 02 24917210

Ruzyňský den výživy a agrotechniky

čtvrtek 7. března 2002 08:00 - 14:00(Praha)
Na semináři budou prezentovány nové poznatky ve výživě rostlin a agrotechnice, aktuální informace o stavu ozimů a jejich ošetření na začátku jarní vegetace, doporučení pro správné založení porostů jarních plodin. Účastníci semináře budou informováni o Nitrátové směrnici EU a s ní souvisejících zásadách správné zemědělské praxe a o připravovaných agroenvironmentálních opatřeních v našem zemědělství. Seminář je pořádán v rámci programu podpory poradenství MZe ČR.

Místo konání: Aula VÚRV; Drnovská 507
Pořádá: Výzkumný ústav rostlinné výroby, http://www.vurv.cz
Helena Kusá, , tel.: 02 33022264

Valná hromada CZ BIOMu

úterý 26. února 2002 13:00 - 17:00(Praha, 0,- )
Výroční zpráva předsedy CZ BIOM; Zpráva o hospodaření - přednese revizní komise; Zprávy vedoucích odborných sekcí; Volby funkcionářů; Diskuse k plánu činnosti na rok 2002; Různé

Místo konání: Aula VÚRV, Drnovská 507, 161 06; Praha 6 - Ruzyně
Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/index.html
Sekretariát CZ BIOMu, , tel.: 02 33022354, fax: 02 33310636

Seminář Energetické využití biomasy

úterý 26. února 2002 09:00 - 12:00(Praha, 0,- )
Nové investiční projekty v ČR na základě obchodování s CO2; Nový informační systém pro fytoenergetiku; Kampaň pro obnovitelné zdroje energie 2002; Technické prostředky pro bioenergetiku; Možnosti podpory obnovitelných energií; další odborná sdělení z oblasti fytoenergetiky; promítání videokazet, diskuse a závěr

Místo konání: Praha 6 - Ruzyně; Aula VÚRV, Drnovská 507, 161 06
Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/index.html
Sekretariát CZ BIOMu, , tel.: 02 33022354, fax: 02 33310636

Odpady 21

sobota 23. února 2002 09:00 - pondělí 25. února 2002 17:00(Moravskoslezský kraj)
2. ročník; odpadové hospodářství středoevropských zemí
v období přípravy jejich vstupu do EU.

Místo konání: Ostrava;
Pořádá: FITE, a.s., http://www.fite.cz
Ing. Miroslav Krůpa, , tel.: 069/663 54 04, fax: 069/663 26 14

Informační den o dotačním titulu na pěstování energetických rostlin

čtvrtek 21. února 2002 10:00 - 14:00(Praha)
Informace budou zaměřeny především na předání zkušeností s pěstováním energetického (krmného) šťovíku a na zajištění jeho osiva.

Místo konání: Sempra Praha a.s., U Topíren 2, Praha 7; zasedací místnosti č.403, IV.patro
Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/index.html
Ing. Vlasta Petříková, CSc., , tel.: 02 20511753, fax: 02 20511753

Praktická proveditelnost zákona o odpadech a souvisejících předpisů

úterý 12. února 2002 09:30 - 16:00(Praha)
Seminář je na téma: praktická proveditelnost (aplikovatelnost) zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a souvisejících předpisů z hlediska: povinnosti původců a osob podnikajících v nakládání s odpady odpady využívat a postavení původců a obce ve vztahu k povinnostem, právům a zpoplatnění v systému nakládání s odpady.

Místo konání: Praha 10, Malešice; zasedací místnost Spalovny KO a.s. Pražské služby, Průmyslová 615/32
Pořádá: STEO, http://www.skladka.cz/seznamy.php3?typ=sdruzen&id=608&user=0
Jan Šmarda,

Investice z EU pro ČR

pátek 8. února 2002 08:30 (Praha)
Na základě propagačních materiálů (video, letáky, webové stránky: www.czbiom.web3.cz) se uskuteční v Praze, dne 8.února 2002 tzv. Business trip, kam přijedou investoři ze zemí EU, za účelem nalezení spolurealizátorů investic v ČR. Celá akce je založena na "prodeji" kreditů oxidu uhličitého v zájmu redukce skleníkových plynů, jak bylo stanoveno v Kyótském protokole.

Místo konání: Praha 6; hotel Zlatá Praha, Na Zavadilce 8
Pořádá: CZ BIOM, http://czbiom.ecn.cz
Vlasta Petříková, , tel.: 02 20511753

International Slovak Biomass Forum

pondělí 4. února 2002 - úterý 5. února 2002 (Zahraničí)
Prednášajúcimi budú domáci a zahraniční odborníci zaoberajúci sa využívaním biomasy z rôznych oblastí, ako výrobcovia technológií, energetické spoločnosti, projektoví manažéri, konzultantské firmy, investičné organizácie, súkromní vlastníci, zástupcovia príslušných slovenských ministerstiev ako aj miestne samosprávy a bytové družstvá ako koneční spotrebitelia.

Místo konání: Bratislava;
Pořádá: Energetické centrum Bratislava, http://www.ecbratislava.sk

INFOTHERMA 2002

úterý 22. ledna 2002 - čtvrtek 24. ledna 2002 (Moravskoslezský kraj)
IX. ročník mezinárodní výstavy o vytápění a úsporách energie.

Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí; Sportovně - společenský areál u motelu Panorama
Pořádá: AGENTURA INFORPRES, http://www.infotherma.cz
Jiří Fugura, , tel.: 0658 622524, 35673, 31075, fax: 0658 31279, 622524

10. Jahrestagung Biogas in der Landwirtschaft

středa 12. prosince 2001 09:00 - pátek 14. prosince 2001 18:00(Zahraničí)
10. výroční konference o využívání bioplynu v zemědělství.

Místo konání: ; Neubausaal in Schwaebisch Hall Lehrfahrt
Pořádá: Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum IBBK, http://www.biogas-zentrum.de
, tel.: 07954 926203, fax: 07954 92620

Kompostovací seminár

čtvrtek 6. prosince 2001 09:00 - pátek 7. prosince 2001 14:00(Slovensko)
Cieľom seminára je poskytnúť podrobné, praktické informácie o spôsoboch a systémoch kompostovania a zriaďovania si kompostární. Pomôcť mestám a obciam v SR výrazne zvýšiť mieru kompostovania organických zložiek TKO.

Místo konání: Modra; hotel MODRA (tel.: 033 6472266) centrum mesta, Štúrova 111
Pořádá: Spoločnosť priateľov Zeme, http://www.changenet.sk/spz
Branislav Moňok, , tel.: 095 6771677 , fax: 095 6771677

Konopí a jeho využití - Spojení zájmů průmyslu a zemědělců

středa 5. prosince 2001 09:30 - 17:00(Praha)
Cílem pracovního semináře Konopí a jeho využití je přiblížit možnosti využití konopí zemědělcům, zpracovatelům a výrobcům.

Místo konání: Praha 2; Přednáškový sál v budově Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7
Pořádá: o.s. Konopa, http://www.konopa.cz
Kate Ducke, , tel.: 02 22522676, fax: 02 22510767

Materiálové a energetické využití odpadů

úterý 4. prosince 2001 09:00 - 17:00(Praha)
Cílem konference je seznámení odborné veřejnosti s výsledky vědy a výzkumu v této oblasti a zároveň seznámení s novou legislativou odpadů.

Místo konání: Praha 6 - Ruzyně; aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Drnovská 507
Pořádá: CZ BIOM, http://czbiom.ecn.cz
Jaroslav Váňa, , tel.: 02 33022354, fax: 02 33310636

Biomasa – obnovitelný zdroj energie

čtvrtek 22. listopadu 2001 08:30 - 16:30(Ústecký kraj)
Cílem semináře je seznámit veřejnost s možnostmi využívání biomasy pro energii - moderní ekologické vytápění objektů včetně rodinných domů, uplatnění tekutých biopaliv, cílená produkce energetické biomasy. Na semináři vystoupí přední odborníci, kteří se již řadu let zabývají využíváním biomasy pro energii. Hosté z Německa seznámí účastníky s využíváním a zpracováním energetické biomasy v Sasku a se situací v zemědělství.

Místo konání: Děčín – Libverda; budova Střední zahradnické a zemědělské školy, Českolipská 123
Pořádá: CZ BIOM, http://czbiom.ecn.cz
Vlasta Petříková, , tel.: 02 20511753, fax: 02 20511753

Aqua-therm

úterý 20. listopadu 2001 10:00 - sobota 24. listopadu 2001 16:00(Praha)
Tradiční evropský veletrh Aqua-therm Praha, který se věnuje vytápění, ventilaci, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické technice, se uskuteční ve dnech 20. - 24. listopadu na pražském Výstavišti v Holešovicích.

Místo konání: Praha; pražské Výstaviště v Holešovicích
Pořádá: Progres Partners Advertising, http://www.ppa.cz
Olga Pešková, , tel.: 02 24234274

Koncepce odpadového hospodářství Zlínského kraje

pondělí 4. června 2001 09:30 - úterý 4. června 2002 13:30(Zlínský kraj)

Místo konání: aula University Tomáše Bati ve Zlíně; Academia centrum, Mostní ulice 5139
Pořádá: Dekont Umwelttechnik s.r.o., http://www.dekont.cz
Alexandra Císařová, , tel.: 067 7210218, fax: 067 7210223

« | 1 | .. | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | »