Zprávy z tisku

Ministerstvo dá na energeticky šetrné renovace budov dvě mld. Kč

Praha 3. května (ČTK) - Obce a města mohou žádat o peníze z dvoumiliardové dotace na energeticky šetrné zateplení veřejných budov, systémy využívající odpadní teplo, instalace fotovoltaických systémů a výměnu zdrojů pro vytápění. Vyplývá to z dokumentu k výzvě Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), kterou vyhlásily ministerstvo životního prostředí a Státní fond pro životní prostředí (SFŽP).

 
 

Dotace se týkají renovací ve školách, nemocnicích, na úřadech, v domech s pečovatelskou službou a v dalších veřejných budovách. OPŽP přispěje také na modernizace vnitřního osvětlení budov a systémy měření a regulace vytápění a větrání. O dotace je již možné žádat, a to do začátku února 2020, podle SFŽP není počet žádostí omezen.

S příspěvkem je možné také vyměnit zdroje tepla pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody s výkonem nižším než pět megawattů využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii. Mohou být nahrazeny zdroji na biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu využívající obnovitelné zdroje či zemní plyn.

"I díky OPŽP klesla energetická náročnost domů v Česku za posledních 20 let o 30 procent, přesto je třeba vytrvat. Vítáme především navýšení měrných uznatelných nákladů o růst ceny stavebních prací a technologických dodávek. Podpora pro obce a města se tak bude blížit 40 procentům z celkových nákladů na projekt," sdělil ČTK předseda Sdružení pěnového polystyrenu ČR Pavel Zemene.

Výše podpory by se měla pohybovat mezi 35 a 50 procenty z celkových nákladů podle dosažených úspor. Pět procent navíc může získat ten žadatel, kterému obnovitelné zdroje pokryjí nejméně 40 procent spotřeby energie po uskutečnění projektu. V případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému může příspěvek dosahovat až 70 procent z nákladů.

Žádosti budou instituce a státní příspěvkové organizace podávat do 3. února 2020 a všechny projekty musí být uskutečněny do 31. prosince 2023.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9.5.2019

 


Datum uveřejnění: 3.5.19
Poslední změna: 9.5.2019
Počet shlédnutí: 3038