Databáze strojů, zařízení, nástrojů a pomůcek pro fytoenergetiku a kompostárenství

Hoval BioLyt (50-70)

automatický kotel na pelety


BioLyt (50 - 70)

Spojení ekologie, hospodárnosti a maximálního komfortu

Velký kotel BioLyt dokonale plní požadavky na uživatelský komfort, ekologičnost provozu a hospodárné využití energie zároveň – a to i při výkonech nad 50 kW.
Díky nejmodernější technologii spalování lze vytápět bytové domy i jiné velké budovy (např. školy, dětské jesle a školky, správní budovy) využitím pelet - ekologického a obnovitelného zdroje - stejně komfortně jako kotlem olejovým nebo plynovým. Díky kompaktní konstrukci a flexibilnímu přívodu paliva se BioLyt dokonale hodí pro sanace.

Pelety představují koncentrovanou energii. Palivo pro Hoval BioLyt – dřevní pelety – vzniká ze 100% přírodního, dále neupravovaného dřeva. Výchozí surovinou jsou hobliny a piliny, vznikající jako odpad dřevozpracujícího průmyslu. Surovina je zkomprimována působením vysokého tlaku, bez přidávaných pojiv. Výsledkem je koncentrát energie - pelety mají velikost sotva větší než zrno, ale mimořádný tepelný výkon; spálením 2 kg pelet lze získat stejnou tepelnou energii jako spálením 1 litru oleje. Bez velkých prostorových nároků lze uskladnit množství paliva, odpovídající celoroční spotřebě. Dodavatel paliva dopraví pelety speciálním cisternovým vozem - úplně stejně jako topný olej.

Hoval BioLyt znamená plně automatické i čisté vytápění a ani z hlediska komfortu a "user friendly" ovládání nijak nezaostává za moderními olejovými a plynovými kotli. Díky modulujícímu hořáku a regulátoru Hoval TopTronic® T lze prostorovou teplotu regulovat plynule - zcela podle potřeby. Provoz funguje prakticky zcela automaticky - i popel (kterého je ostatně velmi malé množství) je odstraňován do speciálního popelníku automaticky.

Výhody na první pohled:

- spalování řízené mikroprocesorovou technikou, s modulací výkonu

- spalovací komora z nerezové oceli, odolné vysokým teplotám, včetně plně automatického odsunu popela

- plně automatické čištění teplosměnných ploch včetně odsunu popela

- velký provozní zásobník na cca 160 kg pelet

- ideálně vhodný pro mnohostranné kombinace, např. se solární technikou od Hovalu nebo špičkovacím olejovým nebo plynovým kotlem

Fakta

Ekologie: CO2- neutrální spalování, splňující nejpřísnější evropské normy.

Efektivita: stupeň účinnosti přes 90%.

Komfort: plně automatický provoz, vyprazdňování popelníku pouze cca 3 - 4x ročně.

Výkonová řada: 2 výkonové stupně - 50 a 70 kW.


Více informací naleznete na: http://www.hoval.cz/produktdetail.htm?produktid=BIOLYT50&subID=HEIZTECHNIK&gruppeid=HOLZ&navid=PRODUKTE


Výrobce  Dodavatel(é)  Oblast určení  Kategorie 
Kotelny na biopaliva

Průmyslové využití fytomasy

Spalování biomasy

Pelety a brikety


Datum uveřejnění: 30.4.2010
Poslední změna: 30.4.2010
Počet shlédnutí: 1334