Databáze strojů, zařízení, nástrojů a pomůcek pro fytoenergetiku a kompostárenství

Hoval AgroLyt

Hoval AgroLyt

zplyňovací kotel na dřevo


Hoval AgroLyt

Nejnovější technologie vytápění dřevem, založená na dlouholetých zkušenostech. Díky celé řadě technických a konstrukčních inovací lze s kotlem AgroLyt dosáhnout maximální účinnosti i komfortu využitím ekologického paliva - dřeva.
Sofistikovanou technologií zplyňování dřeva k maximálnímu energetickému zisku: dokonalé spalování beze zbytku využije energetický potenciál dřeva.
Účinnost v souladu s komfortem: prioritami při vývoji byl komfort obsluhy a účinnost spalování. Výsledkem souhrnu zkušeností a akceptování podnětů od zákazníků je zařízení s mnoha praktickými řešeními, která potěší i ušetří čas.
Investice do budoucna: cenové skoky a nejistota na mezinárodním trhu s palivy jsou každodenní realitou, realitou znejisťující a stresující - vy však budete těchto nepříjemností ušetřeni a navíc výrazně přispějete ke snížení skleníkového efektu.

Výhody

Nejmodernější technologií k nejvyšší účinnosti: třístupňové spalování zaručuje maximální využití energie i ekologičnost. V první fázi je dřevo vysušeno a ohříváno, čímž vznikají plyny, přiváděné - společně s předehřátým sekundárním vzduchem - do spalovací komory. Protisměrné víření plynu pak zajišťuje intenzivnější smíchávání plynu a následně dokonalejší spalování.

Špičková kvalita vede ke spolehlivosti a dlouhé životnosti zařízení: dvojstěnná konstrukce plnicího prostoru zamezuje vzniku dehtových usazenin a snižuje opotřebení kotle. Tepelně vysoce namáhané díly mají zvlášť robustní konstrukci a v případě potřeby mohou být snadno vyměněny.

Jednoduchá obsluha: kusové dřevo do průměru až 15 cm a délky 1/2 metru, hrubá dřevní štěpka, dřevní brikety - díky bohatě dimenzovaným plnicím dvířkům lze vše snadno navrstvit do plnicího prostoru. Rovněž odsun popela je díky zvláštním dvířkům snadný.

Variantní provedení: lze si zvolit termostatické řízení kotle nebo regulátor TopTronic® lambda - spalování řízené lambdasondou; díky optimalizovanému spalování obě řešení představují vysoký komfort i nízké energetické náklady .

Fakta

Ekologičnost: CO2-neutrální spalování splňuje nejpřísnější evropské předpisy (emisní hodnoty se pohybují u nejnižší hranice)

Energetická efektivita: stupeň účinnosti přes 90%.

Komfortní obsluha: zejména varianta s Hoval TopTronic® lambda poskytuje nejvyšší komfort a nejnižší náklady.

Modelová řada: 5 výkonových stupňů v rozmezí 20 - 50 kW.


Více informací naleznete na: http://www.hoval.cz/produktdetail.htm?produktid=agrolyt&subID=heiztechnik&gruppeid=holz&navid=PRODUKTE


Výrobce  Dodavatel(é)  Oblast určení  Kategorie 
Rodinné vytápění

Spalování biomasy

Pelety a brikety


Datum uveřejnění: 12.3.2011
Poslední změna: 11.3.2011
Počet shlédnutí: 1502