Databáze strojů, zařízení, nástrojů a pomůcek pro fytoenergetiku a kompostárenství

GUNTAMATIC SYNCHRO 31/34/44 kW

Kotel na kusové dřevo


Specialista
V našich zemích se koloběh přírody uzavírá již po miliony let. CO2 se mění v palivo minulosti, přítomnost a budoucnost patří dřevu.
Pro dřevo - a nejen pro dřevo - existuje správné zařízení, Synchro.

Vysoká kvalifikace
Moderní technologie zplyňování dřeva, vysoce efektivní výměník tepla, veliký plnicí prostor, spolehlivá elektronika, součásti tisíckrát ověřeného konceptu, koncept pro znalce - Synchro.

Jednoduše, perfektně vyřešeno:
Dřevní plyny vznikají v horkém ohništi, smísené s předehřátým vzduchem, hoří při vysoké teplotě a své teplo předávají do vody. Úkol byl težký, řešení je jasné:

- 170 litrů plnění shora
- stabilní a s dlouhou živostností
- jednoduché čištění: litinový rošt a popelník
- dobře izolovaná a robustní spalovací komora
- velký trubkový tepelný výměník
- kouřovod dole
- perfektní ovládání pomocí menu
- regulace počtu otáček
- ukazatel přikládání
- účinnost až přes 94%

Dvířka plnícího prostoru
Ideální komfort při přikládání garantují šikmá dvířka s odsávacím kanálem.

Předehřívání vzduchu
Vzduch je pod dnem, pod popelníkem a spalovacím prostorem a ve spalovací komoře předehříván až na 300°C. Proto je Synchro odolný a vhodný pro různé kvality dřeva.

Zóna spalování
Robustní spalovací komora s dlouhou životností je umístěna za plnicím prostorem. Vysoká teplota (pomocí izolace), dobré smísení se sekundárním vzduchem a velká zóna dohořívání garantují nízké hodnoty CO a nejvyšší.

Více informací naleznete na: http://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=2304


Výrobce  Dodavatel(é)  Oblast určení  Kategorie 
Rodinné vytápění

Spalování biomasy

Pelety a brikety


Datum uveřejnění: 21.6.2010
Poslední změna: 23.6.2010
Počet shlédnutí: 857