Databáze strojů, zařízení, nástrojů a pomůcek pro fytoenergetiku a kompostárenství

GUNTAMATIC POWERCORN 7-30/12-50 kW

Kotel na energetické obilí a štěpku


TOPNÝ SYSTÉM NA ENERGETICKÉ OBILÍ A PELETY

Dokonalé spalování
Pomocí promyšleného ovládacího programu je zátop prováděn rychle a efektivně proudem horkého vzduchu. Při ideální teplotě cca 650°C se spaluje energetické obilí nebo pelety a nevzniká žádná struska. Samočisticí stupňový rošt zajišťuje pohyb v topeništi a odsun popela. Vznikající spaliny jsou ve velkorysé zóně dohořívání pomocí sekundárního vzduchu přeměňovány v tepelnou energii.

Reakční trubka a výměník tepla
Ve speciálně vyvinuté reakční trubce je oddělován prach. Agresivní látky kondenzují na dvouplášťové ploše a nemohou tak způsobit žádné škody. Připojený trubkový výměník tepla je trvale čištěn a pomocí pohybujících se virbulátorů /vířidel/ je využíván každý stupeň tepla.

Komfortní čištění
Pomalu se pohybující šnek transportuje popel do pojízdné 60-litrové nádoby. Také prach z čištění výměníku tepla je plynule vynášen do 12-litrové nádoby, kterou lze lehce vyprázdnit.

Jednoduše a efektivně
Řídicí jednotka ovládá a pomocí sondy lambda a teplotního čidla kontroluje celý proces hoření a trvale informuje o způsobu práce a účinnosti zařízení. Regulace podle venkovní teploty (na přání) zaručuje ideální rozložení tepla a vytváří příjemné klima obytného prostoru s nejvyšším tepelným komfortem.Šnekový dopravník paliva (1)
Výborné sladění šneku a geometrie žlabu ve spojení se sklonem šneku zaručuje šetrný transport materiálu s nízkou spotřebou elektrické energie (230V!). Šikmé bednění 35-40° ve skladovacím prostoru zajišťuje úplné vyprázdnění prostoru.


Přikladač (2)
Ze šnekového dopravníku krytého bezpečnostním víkem padají pelety protipožárním přepadávacím stupněm na šnek přikladače. Promyšlená regulace pomocí sondy lambda trvale optimalizuje množství dodávaného paliva. Doplňkovou provozní bezpečnost zaručuje ukazatel stavu naplnění.

Nejvyšší bezpečnost
Zabudovaný podtlakový ventilátor zabezpečuje nejen přesné množství vzduchu ale i stálý podtlak v prostoru hoření. Ve spojení s přepadávacím stupněm a kontrolovanou protipožární klapkou je tím zajištěna absolutní bezpečnost. Zabudovaný systém diagnostikování chyb a volitelné sledování mobilním telefonem garantují nejvyšší funkční bezpečnost.

Více informací naleznete na: http://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=2299


Výrobce  Dodavatel(é)  Oblast určení  Kategorie 
Rodinné vytápění

Spalování biomasy

Pelety a brikety


Datum uveřejnění: 21.6.2010
Poslední změna: 21.6.2010
Počet shlédnutí: 627