Databáze strojů, zařízení, nástrojů a pomůcek pro fytoenergetiku a kompostárenství

GUNTAMATIC POWERCHIP 75-100 kW

Kotel na energetické obilí a štěpku


Dokonalé spalování
Pomocí promyšleného ovládacího programu je zátop prováděn rychle a efektivně proudem horkého vzduchu.
Štěpka (pelety, energetické obilí) je spalována při ideální teplotě cca 650°C a nevzniká žádná struska.
Samočisticí stupňový rošt zajišťuje pohyb v topeništi a odvod popela.
Vznikající spaliny jsou ve velkorysé zóně dohořívání pomocí sekundárního vzduchu přeměňovány v tepelnou energii.

Jednoduše a efektivně
Řídicí jednotka ovládá a pomocí sondy lambda a teplotního čidla kontroluje celý proces hoření a trvale informuje o způsobu práce a účinnosti zařízení. Regulace podle venkovní teploty (na přání) zaručuje ideální rozložení tepla a vytváří příjemné klima obytného prostoru s nejvyšším tepelným komfortem.

Komfortní čištění
Pomalu se pohybující šnek transportuje popel do pojízdné 60-litrové nádoby. Také prach z čištění výměníku tepla je plynule vynášen do 12-litrové nádoby, kterou lze lehce vyprázdnit.

Transport paliva
Extrémně stabilní šnek dopravníku paliva s pružinovým míchadlem posunuje štěpku, pelety nebo obilí šetrně s minimálním vynaložením síly. Převodovky a motory s dlouhou životností zaručují nejvyšší bezpečnost. Jedinečný skladebný systém ulehčuje přepravu a montáž zařízení.

Více informací naleznete na: http://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=2302


Výrobce  Dodavatel(é)  Oblast určení  Kategorie 
Rodinné vytápění

Spalování biomasy

Pelety a brikety


Datum uveřejnění: 21.6.2010
Poslední změna: 21.6.2010
Počet shlédnutí: 681