Databáze strojů, zařízení, nástrojů a pomůcek pro fytoenergetiku a kompostárenství

GUNTAMATIC BIOCOM BOX 30/40/50 kW

Kotel na pelety


PELETOVÝ TOPNÝ SYSTÉM

Dokonalé spalování
Pomocí promyšleného ovládacího programu je zátop prováděn rychle a efektivně proudem horkého vzduchu.
Pelety jsou spalovány při ideální teplotě cca 650°C a nevzniká žádná struska.
Samočisticí stupňový rošt zajišťuje pohyb v topeništi a odsun popela.
Vznikající spaliny jsou ve velkorysé zóně dohořívání pomocí sekundárního vzduchu přeměňovány v tepelnou energii
Reakční trubka a výměník tepla
Ve speciálně vyvinuté reakční trubce je oddělován prach. Agresivní látky kondenzují na dvouplášťové ploše a nemohou tak způsobit žádné škody. Připojený trubkový výměník tepla je trvale čištěn a pomocí pohybujících se vířidel je využíván každý stupeň tepla.

Komfortní čištění
Pomalu se pohybující šnek transportuje popel do pojízdné 60-litrové nádoby. Také prach z čištění výměníku tepla je plynule vynášen do 12-litrové nádoby, kterou lze lehce vyprázdnit.

Více informací naleznete na: http://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=2298


Výrobce  Dodavatel(é)  Oblast určení  Kategorie 
Rodinné vytápění

Spalování biomasy

Pelety a brikety


Datum uveřejnění: 21.6.2010
Poslední změna: 23.6.2010
Počet shlédnutí: 506