Databáze strojů, zařízení, nástrojů a pomůcek pro fytoenergetiku a kompostárenství

Automatický kotel VERNER A251, VERNER A251LS

Automatický kotel na pelety a obilí


A251 = Provedení bez lambda sondy Objednací číslo: b026.21527

A251LS = Provedení s lambda sondou Objednací číslo: b026.21527.LS

Jsou určeny pro:
Komfortní, úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, bytových jednotek, zemědělských budov, škol, hotelů, dílen, malých provozoven
a obdobných objektů

Spalování zemědělských produktů - pšenice, ovsa, žita, tritikále, ječmene, kukuřice, hořčice, řepky olejky, alternativních pelet z obilných
plev, energetických rostlin a obilné nebo řepkové slámy a také dřevních pelet

Celoroční ohřev teplé užitkové vody (akumulačními nádržemi nebo kombinovaným boilerem)
Hlavní přednosti:

Vysoký komfort obsluhy
Kotle zajišťují plně automatický provoz od dopravy paliva a jeho zapálení až po transport popela. Základní násypka umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti doplňování.
Výborná regulace výkonu
Kotle mají plynulou regulaci výkonu v rozsahu 30 až 100 %. Výkon 0 až 30 % je zajištěn automatickým odstávkovým režimem se samočinným zapalováním.
Vysoká účinnost - 92 %
Této účinnosti je dosaženo přesným poměrem paliva a spalovacího vzduchu, rozměrným spalinovým výměníkem a silnou izolací všech částí kotle.
Nízké provozní náklady
Díky schopnosti kotle spalovat zemědělské produkty jsou náklady na vytápění
až o 2/3 nižší v porovnání s vytápěním zemním plynem. Kotle se vyznačují
i nízkou spotřebou elektrické energie.
Dlouhá životnost
Kotle jsou vyrobeny z jakostní oceli a speciální žáruvzdorné keramiky. Životnost kotlů je výrazně prodloužena řízeným spalováním na speciálním roštu. Tato koncepce zamezuje tvorbě dehtu a usazenin.
Schopnost spalovat různé typy paliv
Kotle umožňují spalování i paliv s vyšším podílem spékavého popela. Díky této schopnosti lze palivo získat i u zemědělců v blízkém okolí. Násypky kotlů lze navíc dovybavit dělicí přepážkou, která umožňuje řízené spalování více druhů paliv najednou.

Více informací naleznete na: http://www.kotle-verner.cz/vyrobky/automaticke-kotle/verner-a251-verner-a251ls


Výrobce  Dodavatel(é)  Oblast určení  Kategorie 
Rodinné vytápění

Spalování biomasy

Pelety a brikety


Datum uveřejnění: 21.6.2010
Poslední změna: 23.6.2010
Počet shlédnutí: 757