autoři článků

Tomáš Avramov, tomas@eccb.cz

Energy Centre České Budějovice, Česká republika
, tel.:+420 387 312 580

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy