autoři článků

PRO-BIO

PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců ČR, Nemocniční 53, P.O. BOX 116, Šumperk, 787 01, Česká republika
, tel.:+420 583 216 609, fax:+420 583 214 586

Svaz PRO-BIO je nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů: ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. PRO-BIO propaguje práci, ekologickou produkci a služby svých členů.

Specializace: Pěstování biomasy