autoři článků

Ing. Petr Junga

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování