autoři článků

Ing. Pavla Ochecová

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin ČZU v Praze, Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy