autoři článků

Bc. Miroslav Petřík

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 772 11, Česká republika
, tel.:+420 585700028, fax:+420 585411498

ředitel společnosti

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování