autoři článků

Ing. Miroslav Mimra, MBA,Ph.D.

Česká zemědělská universita, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 383 145

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování