autoři článků

Ing. Miroslav Bažata

Sdružení pro výrobu bionafty, Agropodnik, a. s., Jihlava, Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva