autoři článků

Ing. Michaela Smatanová, Ph.D.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká republika
, tel.:+420 543 548 316, fax:+420 543 217 325

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy