autoři článků

Ing. Marcela Kunčarová

Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s., Podnikatelská 552, Praha 9 – Běchovice, 190 11, Česká republika

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování