autoři článků

Mgr. Lukáš Trakal

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2, 128 43, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy