autoři článků

Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.

Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 382 888, fax:+420 224 382 891

Specializace: Bioplyn, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn