autoři článků

Ing. Kristýna Hýblerová

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie, Zemědělská 1, Brno, 613 01, Česká republika
, tel.:+420 +420 545 132 486

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování