autoři článků

Dr. Ing. Klaus Koppe

Institut für Energietechnik, Technische Universität Dresden, George-Bähr-Str. 3b, Drážďany, 010 62, Německo
, tel.:+351 463 34 983

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy