autoři článků

Bc. Jaroslav Bubeník

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v. v. i., Česká republika

Specializace: