autoři článků

RNDr. Jan Nedělník, PhD.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko, Zahradní 1, Troubsko, 664 41, Česká republika
, tel.:+420 547 227 379-81, fax:+420 547 227 385

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování