autoři článků

Ing. Jan Banout

Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 382 164

Jsem studentem postgraduálního doktorandského studia na ITSZ ČZU v Praze od roku 2000, kde se zabývám problematikou zpracování odpadů kompostováním. V současnosti pracuji na vývoji programu pro optimalizaci surovinové skladby kompostu, což je také téma mé disertační práce.

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování