autoři článků

Ing. Dušan Haško

Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování