autoři článků

Doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.

Centrum nanotechnologií VŠB-TUO, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování