autoři článků

Doc. Ing. Bohumil Havrland, CSc.

Česká zemědělská univerzita, Institut tropického a subtropického zemědělství , Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 382 186, fax:+420 220 921 363

Od roku 1971 učím v Institutu tropického a subtropického zemědělství, kde rovněž provádím výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Podrobný životopis

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování