autoři článků

Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

VUT Brno, Fakulta chemická, Technická 2, Brno, 616 69, Česká republika
, tel.: 541 149 360, 603 826 910

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování