autoři článků

Ing. Veronika Večeřová

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Odbor bezpečnosti krmiv a půdy, Hroznová 2, Brno, 656 06 , Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Pěstování biomasy