autoři článků

Ing. Václav Mayer, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Drnovská 507 , 161 01 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika, Česká republika
, tel.:+420 233022235, fax:+420 233312507

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy