autoři článků

Mgr. Tomáš Vymyslický

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko, Zahradní 1, Troubsko, 664 41, Česká republika
, tel.:+420 547 227 379-81, fax:+420 547 227 385

Odborné se zaměřuji na botaniku a genetické zdroje rostlin (zejména pícnin).

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování