autoři článků

Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

Vysokoškolský učitel - odborný asistent - Ústav lesnické a dřevařské techniky (LDF), Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy