autoři článků

Ing. Petr Miler, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze a Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká republika
, tel.:+420 22438 3154

Specializace: Kapalná biopaliva, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva