autoři článků

Ing. Miroslav Medveď, CSc.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování