autoři článků

Ing. Miroslav Florián

ÚKZÚZ Brno, Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin, Hroznová 2, Brno - Pisárky, 656 06, Česká republika
, tel.:+420 543 548 324

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování