autoři článků

Ing. Milan Šinkora

MZLU Brno, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy