autoři článků

Ing. Ladislav Kubík

ÚKZÚZ Brno, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy