autoři článků

Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.

VŠB-TU Ostrava, Centrum environmentálních technologií-9350, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, 708 33, Česká republika
, tel.:+420 597 323 462

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování