autoři článků

Ing. Josef Šrefl, CSc.

Ing. Josef Šrefl, CSc.

AGROINTEG s.r.o., Zemědělská 1, Brno, 613 00, Česká republika
, tel.:+420 602 743 127

vedoucí sekce Kompostárenství při CZ Biom

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy

Bioodpady a kompostování, Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování