autoři článků

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva