autoři článků

Jiří Zaťovič

redakce Odpady vydavateľstvo EPOS, Pečnianska 6, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Specializace: Bioodpady a kompostování