autoři článků

Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.

Ústav lesnické a dřevařské techniky (LDF), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy