autoři článků

Ing. Msc. Jan Weger, Ph.D.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v. v. i., Česká republika

Specializace: