autoři článků

Ing. Jan Kazda, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, Česká republika
, tel.:+420 224 382 590

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování