autoři článků

Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.

Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MZLU v Brně, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování